НАУКА НА СЦЕНАТА 8

 

РЕГИСТРАЦИЯ

 

   На тази страница ще намерите цялостна информация относно Вашето явяване на фестивала!

ПРОГРАМА НА ФЕСТИВАЛА "НАУКА НА СЦЕНАТА – 8" – 2021

   23 април 2021 година
     - Пристигане, регистрация и настаняване на участниците
     - Откриване на фестивала
   24 април 2021 година
     - Регистрация на пристигащите в деня групи
     - Представяне на участниците по направления
   25 април 2021 година
     - Награждаване и закриване на фестивала

 

 

 

НАСТАНЯВАНЕ

Участниците извършват сами резервацията на местата си за нощувка в хотелите.

Информация за хотелите, цените и свободната леглова база ще бъде публикувана в сайта на Фестивала и ще бъде разпратена на е-mail на участниците след приключване на регистрацията за участие!

 
 

Програмата на фестивала с разпределението на изявите на участниците по часове и зали в СУ "Васил Левски" ще бъде публикувана в сайта на Фестивала и ще бъде разпратена на е-mail на участниците след приключване на регистрацията за участие!

АКТУАЛНО

РЕГЛАМЕНТ на фестивала според инструкциите на Международния организационен комитет Виж ТУК


ЖУРИТА
(ОЧАКВАЙТЕ)

ОРГАНИЗАТОРИ
НАЦИОНАЛЕН ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ - "НАУКА НА СЦЕНАТА-8"
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ОБЩИНА СЕВЛИЕВО
СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
С ПОДКРЕПАТА И СЪДЕЙСТВИЕТО НА

ПРЕДСТОИ

СПОНСОРИ
МЕДИЙНИ ПАРТНЬОРИ
ПРЕДСТОИ
ПРЕДСТОИ

     ЗА КОНТАКТИ:
 

       Теодора Конова
       Организационен секретар на фестивала:
       E-mail: konova.teodora@su-sevlievo.com
       GSM: 0887197715

 

       Професор дфн Ана Георгиева
       Председател на Националния организационен комитет
       Заместник председател на СФБ
       E-mail: anageorg48@gmail.com

 

       5400 Севлиево, СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
       гр. Севлиево; Ул "Гладстон" 23
       Директор: Тома Томев, тел. 0675/3 33 03
       Зам.- директор: Теодора Конова, тел. 0675/3 57 14
       e-mail:
vasil.levski@su-sevlievo.com

 

                                        Вашите въпроси може да задавате и

                                        на страницата ни във FB ТУК !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Какво трябва да направите за вашата регистрация за Фестивала "Наука на сцената - 8":
1. Запознайте се подробно с регламента на фестивала, прочетете внимателно регламента и се запознайте с начините за регистрция за Фестивала!
РЕГЛАМЕНТ на фестивала според инструкциите на Международния организационен комитет ТУК!
2. Запознайте се подробно с критериите от Европейския организационен комитет за класиране и селекциониране на проектите, представени на националните фестивали (поместени са по-долу на тази страница).
3. Запознайте се подробно с формите за провеждане на Националния и Международния фестивали Наука на сцената (поместени са по-долу на тази страница).

 

ЗАЯВИ СВОЕТО УЧАСТИЕ
ЗАЯВКИТЕ ЗА УЧАСТИЕТО ще се правят чрез попълването на Регистрационна форма, линк към която ще бъде публикуван по-късно на сайта на фестивала


ЗАЯВЯВАНЕТО ЗА УЧАСТИЕ е до 1 април 2021г. а описанието на проекта до 5 април 2021г.
                                                                       От организаторитеКРИТЕРИИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ ЗА КЛАСИРАНЕ И СЕЛЕКЦИОНИРАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ, ПРЕДСТАВЕНИ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ФЕСТИВАЛИ

Идеалният проект за феставала "Наука на сцената" е този, който:

               - провокира сред учениците интерес към научните дисциплини;

               - свързан е с всекидневния живот;

               - има постоянен и стабилен ефект;

               - осъществим е във всекидневната научна среда и се изискват разумни разходи за осъществяването му;

               - основава се на обучение, базирано на изследователска дейност от учениците.

 

ФОРМИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ И МЕЖДУНАРОДНИЯ ФЕСТИВАЛИ "НАУКА НА СЦЕНАТА"

 

Всички участници във фестивала представят по най-атрактивен начин проекти базирани на изследователски подход при обучението по една от определените от Международния организационен комитет (МОК) теми:

      Наука в най-ранните години

      Дигитална грамотност и обучението по природни науки

      Обучението по природни науки за устойчиво развитие

      Астрономията и изследването на Космоса в обучението по природни науки

      Евтина наука и наука за рециклирането
      Приобщаваща наука
      Съвместни проекти

Всички учители, участващи във фестивала, представят своите проекти на щандове на изложба, която се нарича „Панаир”. Това е основния елемент на събитието. В него участват и ученици, които представят проекта. По желание проектите могат да бъдат допълнително представени в категориите:
Работилница (50 минути)
Интерактивни работни сесии от учители за учители, на които участниците работят заедно, за да учат и да практикуват нови умения, да усвояват нови дейности или да създават ресурси.
или
Представление на сцена (20 минути)

Участниците изнасят пленарни презентации, представления или експериментални лекции на сцена.


Най-добрите проекти ще бъдат определени от Национално жури, състоящо се от учени и преподаватели от висшите и средни училища, и представени пред Международния организационен комитет (МОК).  
МОК номинира участниците в Международния фестивал, който ще се проведе от 24 до 27 март 2022 г. в Прага, Република Чехия
https://www.science-on-stage.eu/page/display/4/111/0/festival-2022.

 

Участниците с мултимедийни продукти трябва да ги предоставят на магнитен носител на организаторите при регистрацията.
Наградените проекти, на учителите, които ще бъдат включени в делегацията ни на европейския фестивал в Прага, освен на български език трябва да се подготвят и представят след фестивала и на английски език.

 

Copyright © 2020 Национален фестивал "Наука на сцената 8" / Designed by "Dimitrov & Son Studio"