НАУКА НА СЦЕНАТА 7

 

НОВИНИ

ПРОГРАМА НА ФЕСТИВАЛА "НАУКА НА СЦЕНАТА – 7" – 2018

   26 октомври 2018 година
     - Пристигане, регистрация и настаняване на участниците
     - Откриване на фестивала
   27 октомври 2018 година
     - Регистрация на пристигащите в деня групи
     - Представяне на участниците по направления
   28 октомври 2018 година
     - Награждаване и закриване на фестивала

 

Виж информационната брошура за фестивала ТУК!

 

НАСТАНЯВАНЕ

Участниците извършват сами резервацията на местата си за нощувка в хотелите.

Информация за хотелите, цените и свободната леглова база може да получите ТУК!

 
 

Програмата на фестивала с разпределението на изявите на участниците по часове и зали в СУ "Васил Левски" е публикувана в сайта на Фестивала и ще бъде разпратена на е-mail на участниците след приключване на регистрацията за участие!
Виж програмата ТУК!

АКТУАЛНО

РЕГЛАМЕНТ на фестивала според инструкциите на Международния организационен комитет
Виж ТУК!
ИНФОРМАЦИЯ за определяне на участниците в Международния фестивал на националните събития (приети от МОК на 6.09.2018) Виж ТУК!

ЖУРИТА (Проект)
Виж ТУК!

ОРГАНИЗАТОРИ
НАЦИОНАЛЕН ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ - "НАУКА НА СЦЕНАТА-7"
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ОБЩИНА СЕВЛИЕВО
СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
С ПОДКРЕПАТА И СЪДЕЙСТВИЕТО НА

СЪЮЗ НА ФИЗИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ
СЪЮЗ НА ХИМИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ
СЪЮЗ НА БИОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ
СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ
СЪЮЗ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ФОНДАЦИЯ "ЕВРИКА"
УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - СЕВЛИЕВО
НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ ЕКОПАРЛАМЕНТ
ЦЕНТЪР ЗА ТВОРЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ, СОФИЯ

СПОНСОРИ
МЕДИЙНИ ПАРТНЬОРИ
ФОНДАЦИЯ "ЕВРИКА" НАЦИОНАЛНО
ИЗДАТЕЛСТВО
М-Прес ООД  

     ЗА КОНТАКТИ:
 

       Теодора Конова
       Организационен секретар на фестивала:
       E-mail: konova.teodora@su-sevlievo.com
       GSM: 0887197715

 

       Професор дфн Ана Георгиева
       Председател на Националния организационен комитет
       Заместник председател на СФБ
       E-mail: anageorg48@gmail.com

 

       5400 Севлиево, СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
       гр. Севлиево; Ул "Гладстон" 22
       Директор: Тома Томев, тел. 0675/3 33 03
       Зам.- директор: Теодора Конова, тел. 0675/3 57 14
       e-mail:
vasil.levski@su-sevlievo.com

 

                                        Вашите въпроси може да задавате и

                                        на страницата ни във FB ТУК !

 

 

Националният организационен комитет (Виж ТУК!) с участието на представители на Съюзите на физиците, химиците, биолозите и математиците в България и Министерство на образованието и науката организират провеждането на Национален фестивал "Наука на сцената-7", 2018. По решение на Националния оргкомитет Българският фестивал "Наука на сцената - 7" ще се проведе от 26 до 28 октомври 2018 година. За пореден път домакин на фестивала ще бъде град Севлиево. Домакин на изявите на участниците ще бъде СУ "Васил Левски". За организацията на фестивала е избран Местен организационен комитет. (Виж ТУК!)
==============================================

АКТУАЛНО!

ПОСЛЕДВАЩО СЪБИТИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ФЕСТИВАЛ НАУКА НА СЦЕНАТА – 2019, ПРОВЕЛ СЕ 31.10-3.11.2019 Г. В КАШКАЙШ (CASCAIS), ПОРТУГАЛИЯ

Съюзът на физиците в България, който работи по проект "ФИЗИКА ЗА ВСЕКИ", финансиран от Европейския физически съюз и СУ "Васил Левски" – Севлиево, включено в Списъка на иновативните училища в България за учебната 2019-2020 г. въз основа на проекта за иновация "Наука на сцената" организират СЕМИНАР на 1-2 февруари 2020 г. под надслов "От учители за учители" - последващо събитие на МЕЖДУНАРОДНИЯ ФЕСТИВАЛ НАУКА НА СЦЕНАТА – 2019, провел се 31.10-3.11.2019 г., Кашкайш (Cascais), Португалия.
Според правилата на Европейската платформа "Наука на сцената" всяка страна участник във фестивала трябва да организира едно "последващо" Международния фестивал събитие, което се счита като обучение за останалите български STEM – учители.
Събитието ще се състои в СУ "Васил Левски" - Севлиево и в него ще бъдат показани работилници на български и на чуждестранен участник в Международния фестивал в Португалия, които ще запознаят участниците с добри практики и иновативни идеи в обучението, като представят и експерименти, подходящи за деца, неизучаващи физика (начален и прогимназиален етап) и за ученици от гимназиалния, което е в основата на проекта "Физика за всеки".
Ще бъде представена и книжката с описанията на български и английски език на всичките 9 български проекта, които бяха класирани за участие в Международния фестивал в Португалия. Полезна за участниците ще бъде дискусията с организаторите на фестивала, по време на която ще се обсъждат регламента и условията за участие в предстоящите Национален и Международен фестивал "Наука на сцената".
Събитието ще бъде открито на 1.02.2020 г. от 17:30 ч. в Актовата зала на СУ "Васил Левски" - Севлиево

 

============================

Публикувани са протоколите на журито и крайното класиране на участниците в седмото издание на фестивала.

Може да ги видите в секцията НАГРАДИ на сайта!

============================

 

НОВИНИ

В рамките на три поредни дни (26, 27 и 28 октомври, 2018 година) в град Севлиево се проведе седмото издание на Националния фестивал "Наука на сцената". За пореден път домакин на изявите на участниците беше СУ "Васил Левски".
Хронологията на събитията от фестивала може да проследите на новинарската страница от сайта на училището. Виж ТУК!

 

ОЧАКВАЙТЕ СКОРО да бъде публикувана ГАЛЕРИЯТА със снимки от Фестивала!

 

==============================================


ИНФОРМАЦИЯ за определяне на участниците в Международния фестивал на националните събития (приети от МОК на 6.09.2018)

Виж ТУК!

==============================================
ДОКЛАД ЗА "НАУКА НА СЦЕНАТА"
на 46-та Национална конференция по физика в България на тема "Европейски измерения на българското образование по физика", провела се от 13 до 15 април 2018 г. , Плевен
На 46-та национална конференция по въпросите на обучението по физика на тема "Европейски измерения на българското образование по физика" от Надя Кискинова бе представено участието ни на международния фестивал "Наука на сцената" в Дебрецен 2017 и изложба от постери на проектите ни участвали там.
Тук бе обявен и предстоящия 7-ми национален фестивал "Наука на сцената" 26-28.10.2018 в Севлиево.

Виж доклада ТУК!

==============================================
Седмото издание на Националния фестивал "Наука на сцената" ще бъде последвано от международната изява, която който ще се проведе от 31 октомври до 3 ноември 2019 г. в Кашкайш (Cascais), Португалия https://www.science-on-stage.eu/page/display/4/97/0/s.

Участниците в международния фестивал ще бъдат определени на националните фестивали на страните, които имат състезателен характер.
Основната цел на тези фестивали е, да повишат качеството на обучението като дадат възможност на учителите по научните дисциплини да обменят опит и преподавателски подходи, да ги вдъхновят и ентусиазират за прилагането им и да ги информират и популяризират сред тях съвременните научни постижения.

Националният фестивал "Наука на сцената-7" е подборен етап от постоянно действащата Европейска програма "Наука на сцената" ("Science on stage"). Неговата основна цел е да предизвика и повишава интереса на ученици от всички етапи на училищното образование, включително и предучилищно към природните науки, като основна област на човешкото познание и като бъдеща кариера. Това се постига чрез непрекъснато повишаване на нивото на образованието по научните дисциплини – физика и астрономия, химия, биология, математика и информатика, с което се повишава и научната грамотност на цялото общество. Целта, която си поставя Националният фестивал, е подобряване качеството на преподаване на научните дисциплини от учителите. Той дава възможност на учителите да обменят иновативни идеи, образователни методики и опит и ги запознава със съвременните научни постижения.
Основната цел на тези фестивали се постига, като се дава възможност на учителите по научните дисциплини да обменят опит и преподавателски подходи, да се вдъхновят и ентусиазират за прилагането им и да се информират и популяризират сред тях съвременните научни постижения.
Начални и гимназиални учители от различни европейски страни, в това число и България, ще имат възможност да представят своите идеи и проекти на щандове, работни семинари, презентации и изпълнения на сцена, свързани с възможността учителите да покажат, че физиката, астрономията, химията, биологията и математиката могат да бъдат интересни и полезни. Условието за това е, те да се представят по достъпен и оригинален начин и да разкриват възможностите и перспективите, които науката предоставя.
Всички участници във фестивала представят по най-атрактивен начин проекти базирани на изследователски подход при обучението по една от определените от Международния организационен комитет (МОК) теми:

      Наука в най-ранните години

      Дигитална грамотност и обучението по природни науки

      Обучението по природни науки за устойчиво развитие

      Астрономията и изследването на Космоса в обучението по природни науки

      Евтина наука и наука за рециклирането
      Приобщаваща наука
      Съвместни проекти

Всички учители, участващи във фестивала, представят своите проекти на щандове на изложба, която се нарича „Панаир”. Това е основния елемент на събитието. В него участват и ученици, които представят проекта. По желание проектите могат да бъдат допълнително представени в категориите:
Работилница (50 минути)
Интерактивни работни сесии от учители за учители, на които участниците работят заедно, за да учат и да практикуват нови умения, да усвояват нови дейности или да създават ресурси.
или
Представление на сцена (20 минути)

Участниците изнасят пленарни презентации, представления или експериментални лекции на сцена.


В тях на националния фестивал също могат да участват и ученици, но на международния се представят от учителите, автори на проекта.
Най-добрите проекти ще бъдат определени от Национално жури, състоящо се от учени и преподаватели от висшите и средни училища и представени пред Международния организационен комитет (МОК).  МОК номинира участниците в Международния фестивал, който ще се проведе от 31 октомври до 3 ноември 2019 г. в Кашкайш (Cascais), Португалия https://www.science-on-stage.eu/page/display/4/97/0/s.

Националният организационен комитет (НОК) на "Наука на сцената-7" изработи регламента на фестивала според инструкциите на Международния организационен комитет (МОК).
Пълният текст на регламента е поместен в секция "РЕГИСТРАЦИЯ" на сайта, същият може да прочетете и ТУК!

 
Copyright © 2018Национален фестивал "Наука на сцената 7" / Designed by "Dimitrov & Son Studio"