НАУКА НА СЦЕНАТА 7

 

ДОМАКИНИ / HOSTS

Град Севлиево е център на община от Габровска област. Градът е разположен на главен път Е77, на 190 км от София, на 280 км от Варна и на 48 км от Велико Търново. Общината има 45 хиляди жители, които живеят в 52 населени места, 25 хиляди от тях в Севлиево.

Sevlievo is a center of a municipality in the Gabrovo region. The town is situated on main road E77, 190 km from Sofia, 280 km from Varna and 48 km from the town of Veliko Tarnovo. The municipality has 45 thousand citizens who live in 52 built-up areas, 25 thousand of which are situated in the town of Sevlievo.

Посети официалната страница на общината ТУК ! / Read more HERE

 

========================

 

Предшественик на днешния град е средновековният град Хоталич - сравнително голям, с 4 квартала, две църкви и мощна отбранителна крепост, създаден в края на Х век на висок хълм западно от днешното място на града. Крепостта е, издигната на стратегическо място, единствена охраняваща пътя, навлизащ в Севлиевското поле от север.

Predecessor of today's town is the medeiaeval town Hotalich - comparatively big, with 4 quarters, two churches and mighty defensive stronghold, created in the end of Xth century on a high hill west of today's town place.

Научи повече ТУК ! / Read more HERE

 

 • СЕВЛИЕВО
  ПЛОЩАД СВОБОДА

 • СЕВЛИЕВО
  ЧАСОВНИКОВАТА КУЛА

 • СЕВЛИЕВО
  МОСТЪТ, ПОСТРОЕН ОТ КОЛЬО ФИЧЕТО

 • СЕВЛИЕВО
  ХАДЖИСТОЯНОВОТО УЧИЛИЩЕ /сега исторически музей/

 • СЕВЛИЕВО
  АРХИТЕТУРНО-ВЪЗРОЖДЕНСКИ КОМПЛЕКС ДАНДОЛОВИ КЪЩИ

 • СЕВЛИЕВО
  ЦЪРКВАТА СВЕТИ ПРОРОК ИЛИЯ

 • СЕВЛИЕВО
  ЧИТАЛИЩЕ РАЗВИТИЕ

 • СЕВЛИЕВО
  ДОМ НА КУЛТУРАТА МАРА БЕЛЧЕВА

 • СЕВЛИЕВО
  КАРТИННА ГАЛЕРИЯ БРАТЯ ПЕЙКОВИ

 • СЕВЛИЕВО
  ПАРК КАЗАРМИТЕ

 • СЕВЛИЕВО
  ПРАЗНИК НА ТИКВАТА

 • СЕВЛИЕВО
  ПРАЗНИК НА ТИКВАТА

 • СЕВЛИЕВО
  СРЕДНОВЕКОВЕН ГРАД ХОТАЛИЧ

 • СЕВЛИЕВО
  МЕЖДУНАРОДЕН МОТОПОЛИГОН ГОРНА РОСИЦА

 • СЕВЛИЕВО
  НОЩЕН ИЗГЛЕД

 

 

Създадено през 1886 г. училището е утвърдено като огнище на националната традиция и средище на духовната изява. Днес в СУ "Васил Левски" се учат над 900 ученици.

Материално-техническата база е осъвременена. Училището разполага с плувен басейн, специализирани компютърни кабинети, специализирани кабинети по история, философия, физика, химия и география.

Екипът от отлични педагогически специалисти осигурява добра подготовка и участие на учениците в олимпиади, състезания и конкурси.

Традиционно учениците на СУ "Васил Левски" се представят отлично на ДЗИ и външното оценяване, резултатите са над средните за страната и сред първите три в областта.
Над 90% от завършилите продължават образованието си във ВУЗ.

Founded in 1886, the school has become a home of national tradition and a center of spiritual expression. Today in “Vassil Levski” High School there are more than 900 students.
Our material and technical base is contemporary. The school has a swimming pool, specialized computer labs, specialized classrooms for history, philosophy, physics, chemistry and geography.
The team of excellent teaching professionals provides excellent preparation and participation of the students in Olympiads, contests and all kinds of competitions.

Посети официалната страница на училището ТУК ! / Read more HERE

 • СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" СЕВЛИЕВО
  ЦЕНТРАЛЕН ВХОД

 • СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" СЕВЛИЕВО
  СЕВЕРНА ФАСАДА, ВХОД НАЧАЛЕН ЕТАП

 • СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" СЕВЛИЕВО
  УЧИЛИЩНИЯТ АВТОБУС

 • СОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" СЕВЛИЕВО
  ЮЖНА ФАСАДА, ЮЖЕН ПАРК

 • СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" СЕВЛИЕВО
  ЮЖЕН ПАРК

 • СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" СЕВЛИЕВО
  ЮЖНА ФАСАДА

 • СОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" СЕВЛИЕВО
  СПЕЦИАЛИЗИРАН КАБИНЕТ ПО ФИЛОСОФИЯ

 • СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" СЕВЛИЕВО
  СПЕЦИАЛИЗИРАН КАБИНЕТ ПО ИСТОРИЯ

 • СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" СЕВЛИЕВО
  СПЕЦИАЛИЗИРАН КАБИНЕТ ПО ИНФОРМАТИКА И ИТ

 • СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" СЕВЛИЕВО
  АКТОВА ЗАЛА

 • СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" СЕВЛИЕВО
  ПЛУВЕН БАСЕЙН

 • СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" СЕВЛИЕВО
  ЗАЛА ЗА ФИТНЕС

 • СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" СЕВЛИЕВО
  ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН

 • СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" СЕВЛИЕВО
  ЗАЛА ЗА ТЕНИС НА МАСА

 • СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" СЕВЛИЕВО
  ОТЛИЧИЯ

 

 
Copyright © 2018 Национален фестивал "Наука на сцената 7" / Designed by "Dimitrov & Son Studio"