НАУКА НА СЦЕНАТА 6

 

НОВИНИ

ПРОГРАМА НА ФЕСТИВАЛА "НАУКА НА СЦЕНАТА – 6" – 2016

   28 октомври 2016 година
     - Пристигане, регистрация и настаняване на участниците
     - Откриване на фестивала
   29 октомври 2016 година
     - Регистрация на пристигащите в деня групи
     - Представяне на участниците по направления
   30 октомври 2016 година
     - Награждаване и закриване на фестивала

 

ВАЖНО!

Организаторите на фестивала Ви уведомяват, че е удължен срока за РЕГИСТРАЦИЯ на участниците. Заявленията за участие могат да се подадат в срок до 25 ОКТОМВРИ 2016 година на посочените в сайта за контакт адреси.

 

НАСТАНЯВАНЕ

Участниците извършват сами резервацията на местата си за нощувка в хотелите.

Информация за хотелите, цените и свободната леглова база може да получите ТУК!

 

Домакините от СУ "Васил Левски" уведомяват участниците, че предварително могат да заявят обяд за 29 октомври (събота) в ученическия стол. За повече информация - Преслава Македонска, телефон: 0885960096.

Краен срок за заявките за обяд: понеделник, 24 октомври 2016 година.

 

Програмата на фестивала с разпределението на изявите на участниците по часове и зали в СУ "Васил Левски" ще бъде публикувана в сайта на Фестивала и разпратена на е-mail на участниците след приключване на регистрацията за участие!

АКТУАЛНО

РЕГЛАМЕНТ на фестивала според инструкциите на Международния организационен комитет ТУК!

 

ГЛАВНИ ТЕМИ И КАТЕГОРИИ, съобразени с инструкциите на МОК ТУК!

ОРГАНИЗАТОРИ
НАЦИОНАЛЕН ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ - "НАУКА НА СЦЕНАТА - 6"
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ОБЩИНА СЕВЛИЕВО
СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
С ПОДКРЕПАТА И СЪДЕЙСТВИЕТО НА

СЪЮЗ НА ФИЗИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ
СЪЮЗ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ
СЪЮЗ НА ХИМИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ
СЪЮЗ НА БИОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ
СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ФОНДАЦИЯ "ЕВРИКА"
ОБЩИНСКО УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО - СЕВЛИЕВО

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ СОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - СЕВЛИЕВО
НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ ЕКОПАРЛАМЕНТ
ЦЕНТЪР ЗА ТВОРЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ, СОФИЯ

СПОНСОРИ
ФОНДАЦИЯ "КОМУНИТАС"
Доц. д-р Костадин Янев
ФОНДАЦИЯ "ЕВРИКА"
М-Прес ООД

     ЗА КОНТАКТИ:
 

       Росица Конова
       Организационен секретар на фестивала:
       E-mail: rositza_konova@abv.bg
       GSM: 359886436657

       Професор дфн Ана Георгиева
       Председател на Националния организационен комитет
       Заместник председател на СФБ
       E-mail: anageorg48@gmail.com

       Снежана Йорданова
       Технически секретар на Съюза на физиците в България
       E-mail: upb@phys.uni-sofia.bg

       5400 Севлиево, СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
       ул."Гладстон" №22
       Директор: Тома Томев, тел/факс 0675/3 33 03
       Пом. директор: Иванка Тотева, тел. 0675/3 57 14
       Email: sou_sevlievo@abv.bg

 

                                        Вашите въпроси може да задавате и

                                        на страницата ни във FB ТУК !

 

 

Националният организационен комитет (Виж ТУК!) с участието на представители на Съюзите на физиците, химиците, биолозите и математиците в Българияи и Министерство на образованието и науката организират провеждането на Национален фестивал "Наука на сцената-6", 2016. По решение на Националния оргкомитет Българският фестивал "Наука на сцената - 6" ще се проведе от 28 до 30 октомври 2016 година. За пети пореден път домакин на фестивала ще бъде град Севлиево. Домакин на изявите на участниците ще бъде СУ "Васил Левски". За организацията на фестивала е избран Местен организационен комитет. (Виж ТУК!)
Шестото издание на Националния фестивал "Наука на сцената" ще бъде последвано от международната изява, която ще се проведе от 29 юни до 2 юли 2017 г. в Дебрецен, Унгария. www.science-on-stage.eu

Виж информационната брошура за фестивала ТУК!

Участниците в международния фестивал ще бъдат определени на националните фестивали на страните, които имат състезателен характер.
Основната цел на тези фестивали е, да повишат качеството на обучението като дадат възможност на учителите по научните дисциплини да обменят опит и преподавателски подходи, да ги вдъхновят и ентусиазират за прилагането им и да ги информират и популяризират сред тях съвременните научни постижения.

Националният фестивал е продължение на Европейската програма "Science on stage" и неговата основна цел е да предизвика и повишава интереса на ученици от всички етапи на училищното образование, включително и предучилищно към природните науки, като основна област на човешкото познание и като бъдеща кариера. Това се постига чрез непрекъснато повишаване на нивото на образованието по научните дисциплини – физика и астрономия, химия, биология, математика и информатика, с което се повишава и научната грамотност на цялото общество. Целта, която си поставя националният фестивал е подобряване качеството на преподаване на научните дисциплини от учителите. Той дава възможност на учителите да обменят иновативни идеи, образователни методики и опит и ги запознава със съвременните научни постижения.

Основната цел на програмата Наука на сцената е да повиши нивото на преподаване на естествените науки, което води до едно по-добре научно образовано общество и насочва повече млади хора към кариери в науката, инженерните и технологични дисциплини.
350 начални и гимназиални учители от 27 европейски страни, в това число и България, ще имат възможност да представят своите идеи и проекти на щандове, работни семинари, презентации и изпълнения на сцена, свързани с възможността учителите да покажат, че физиката, астрономията, химията, биологията и математиката могат да бъдат интересни и полезни. Условието за това е, те да се представят по достъпен и оригинален начин и да разкриват възможностите и перспективите, които науката предоставя.
Всички участници във фестивала трябва да представят по най-атрактивен начин проекти базирани на изследователски подход при обучението по една от определените от Международния организационен комитет (МОК) теми:

      Науката и устойчивото развитие на света

      Проекти, в които науката се използва за изучаване на глобалните проблеми и на проблемите на околната среда

      Въвличаща наука

      Проекти, които въвличат активното участие на ученици от всякакъв произход

      Иновации в обучението по науки

      Проекти, които използват нови технологии и техники на преподаване

      Творчество в научното обучение

      Проекти, които са изключително творчески и иновативни в преподаването на научните дисциплини

      Науката и нейните приложения

      Проекти, които изграждат силни връзки на фундаменталните с приложните науки и индустрията

      Международно сътрудничество

      Проекти, създадени в международно сътрудничество


Националният организационен комитет (НОК) на "Наука на сцената-6" изработи регламента на фестивала според инструкциите на Международния организационен комитет (МОК).
Пълният текст на регламента е поместен в секция "РЕГИСТРАЦИЯ" на сайта, същият може да прочетете и ТУК!

 

Националният организационен комитет (НОК) на "Наука на сцената-6" обяви главните теми и категории за фестивала, съобразени с инструкциите на Международния организационен комитет (МОК).
Пълният текст може да прочетете и ТУК!


 
Copyright © 2016 Национален фестивал "Наука на сцената 6" / Designed by "Dimitrov & Son Studio"