НАУКА НА СЦЕНАТА 6

 

РЕГИСТРАЦИЯ

 

   На тази страница ще намерите цялостна информация относно Вашето явяване на фестивала!

ВАЖНО

Организаторите на фестивала Ви уведомяват, че е удължен срока за РЕГИСТРАЦИЯ на участниците. Заявленията за участие могат да се подадат в срок до 25 ОКТОМВРИ 2016 година на посочените в сайта за контакт адреси.

 

НАСТАНЯВАНЕ

Участниците извършват сами резервацията на местата си за нощувка в хотелите.

Информация за хотелите, цените и свободната леглова база може да получите ТУК!

 

Домакините от СУ "Васил Левски" уведомяват участниците, че предварително могат да заявят обяд за 29 октомври (събота) в ученическия стол.

За повече информация - Преслава Македонска, телефон: 0885960096.

Краен срок за заявките за обяд: понеделник, 24 октомври 2016 година.

АКТУАЛНО

РЕГЛАМЕНТ на фестивала според инструкциите на Международния организационен комитет ТУК!

 

ГЛАВНИ ТЕМИ И КАТЕГОРИИ, съобразени с инструкциите на МОК ТУК!

     ЗА КОНТАКТИ:

       Росица Конова
       Организационен секретар на фестивала:
       E-mail: rositza_konova@abv.bg
       GSM: 359886436657

       Професор дфн Ана Георгиева
       Председател на Националния организационен комитет
       Заместник председател на СФБ
       E-mail: anageorg48@gmail.com

       Снежана Йорданова
       Технически секретар на Съюза на физиците в България
       E-mail: upb@phys.uni-sofia.bg

       5400 Севлиево, СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
       ул."Гладстон" №22
       Директор: Тома Томев, тел/факс 0675/3 33 03
       Пом. директор: Иванка Тотева, тел. 0675/3 57 14
       Email: sou_sevlievo@abv.bg

 

                                        Вашите въпроси може да задавате и

                                        на страницата ни във FB ТУК !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Какво трябва да направите за вашата регистрация за Фестивала "Наука на сцената - 6":
1. Запознайте се подробно с регламента на фестивала;
2. Запознайте се подробно с критериите от Европейския организационен комитет за класиране и селекциониране на проектите, представени на националните фестивали;
3. Запознайте се подробно с формите за провеждане на Националния и Международния фестивали Наука на сцената
4. Заявете вашето участие с бланка "Приложение № 1" на един от посочените за контакти адреси като спазите срока, обявен в регламента за фестивала.

5. Попълнете на български формата "Описание на проекта" и я изпратете заедно със заявката за участие (Приложение № 1) на е-пощата на г-жа Конова. След фестивала, класираните от журито проекти, ще трябва да представят същата форма, попълнена на английски.

 

ЗАЯВИ СВОЕТО УЧАСТИЕ


Изтеглете, попълнете и изпратете "Приложение № 1" на един от посочените за контакти адреси.
Спазвайте определените в регламента срокове. (Краен срок за изпращане - 01 октомври 2016 година)


Изтеглете на български език формата "Описание на проекта", попълнете и я изпратете заедно със заявката за участие (Приложение № 1) на е-пощата на г-жа Конова. Спазвайте определените в регламента срокове. (Краен срок за изпращане - 01 октомври 2016 година)

 

ВАЖНО!

След фестивала, класираните от журито проекти, ще трябва да представят същата форма, попълнена на английски (Виж ТУК).


КРИТЕРИИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ ЗА КЛАСИРАНЕ И СЕЛЕКЦИОНИРАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ, ПРЕДСТАВЕНИ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ФЕСТИВАЛИ

Идеалният проект за феставала "Наука на сцената" е този, който:

               провокира сред учениците интерес към научните дисциплини;

               свързан е с всекидневния живот;

               има постоянен и стабилен ефект;

               осъществим е във всекидневната научна среда и се изискват разумни разходи за осъществяването му;

               основава се на обучение, базирано на изследователска дейност от учениците.

 

ФОРМИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ И МЕЖДУНАРОДНИЯ ФЕСТИВАЛИ "НАУКА НА СЦЕНАТА"

 

ЩАНДОВЕ

За да се осигури фестивалния характер на събитието, всеки от участващите проекти трябва да бъде представен от участниците – ученици и учители, на ЩАНД, илюстриращ по най-нагледен начин концепциите им за училищните занимания и съдържащ експериментални установки, макети, модели, постери, рисунки, онагледяващи резултатите от осъществяването на проекта, и съвременното развитие и постижения на естествените науки (участва се съвместно с учениците, но за международния фестивал се класират само учителите).

 

Ръководени от мотото на международната програма "От учители - за учители", преподавателите, участващи във фестивала, представят проектите си допълнително и под формата на:

 

1. СЕМИНАРИ – (до 30 мин)

На семинарите участниците споделят и обясняват своите образователни подходи и концепции чрез въвеждаща презентация (15 мин.) и дискусия с присъстващите. Компютърната презентация, представя абстракт на самия проект, категорията му, използваната методика и материали, научна област в естествените науки, както и полезността му за останалите колеги.

2. РАБОТИЛНИЦИ / Workshops – (до 50 мин)

Работилниците представляват интерактивни работни сесии от учители за учители, които работят заедно, за да научат и да практикуват нови умения, дейности и създаване на ресурси.

3. ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НА СЦЕНА / ПЛЕНАРНО ПРЕДСТАВЯНЕ – (до 30 мин.)
Пленарно представяне на представление на голяма сцена, демонстрационна лекция, експеримент (до 30 мин.), което може да се направи по желание заедно с ученици, като целта е да се  представи  науката по иновативен и атрактивен начин (всеки проект се представя от ръководителя му).

 

Забележка:

На Международния фестивал класираните проекти се представят само от учителите!

Всички въпроси, относно регистрацията за фестивала, може да отправяте към Росица Конова - организационен секретар, или на страницата ни във FB.


Copyright © 2016 Национален фестивал "Наука на сцената 6" / Designed by "Dimitrov & Son Studio"