ОРГАНИЗАТОРИ:

   НАЦИОНАЛЕН ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ - "НАУКА НА СЦЕНАТА"

   МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

   ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

С ПОДКРЕПАТА И СЪДЕЙСТВИЕТО НА:

   СЪЮЗ НА ФИЗИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

   СЪЮЗ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

   СЪЮЗ НА ХИМИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

   СЪЮЗ НА БИОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ

   СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ

   БРИТАНСКИ СЪВЕТ БЪЛГАРИЯ

   ФОНДАЦИЯ „ЕВРИКА”

   УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО СЕВЛИЕВО

   НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ ЕКОПАРЛАМЕНТ

   ЦЕНТЪР ЗА ТВОРЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ, СОФИЯ

СПОНСОРИ

Виж спонсорите на фестивала ТУК!

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗА КОНТАКТИ:        

 Организационен секретар на фестивала:

         Росица Конова
         E-mail: rositza_konova@abv.bg
         GSM: 359886436657

         Професор Дфн Ана Георгиева

                  Председател на Национален организационен комитет
                  Заместник председател на СФБ
                  E-mail: anageorg48@gmail.com

         Снежана Йорданова

                  технически секретар на Съюз на физиците в България
                  E-mail: upb@phys.uni-sofia.bg
      5400 Севлиево, СОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
      ул.“Гладстон” №22
      Директор: Тома Томев, тел/факс 0675/3 33 03
      Пом. директор: Иванка Тотева, тел. 0675/3 57 14
      Email: sou_sevlievo@abv.bg

 

И на страницата ни във FB
 

 

РЕГИСТРАЦИЯ

На тази страница ще намерите цялостна информация относно Вашето явяване на фестивала!

 

 

Какво трябва да направите за вашата регистрация за Фестивала „Наука на сцената-5”:

1. Запознайте се подробно с регламента на фестивала;

2. Запознайте се подробно с критериите от Европейския организационен комитет за класиране и селекциониране на проектите, представени на националните фестивали;

3. Запознайте се подробно с формите за провеждане на Националния и Международния фестивали Наука на сцената

4. Заявете вашето участие с бланка "Приложение № 1" на един от посочените за контакти адреси като спазите срока, обявен в регламента за фестивала.

Всички въпроси, относно регистрацията за фестивала, може да отправяте към Росица Конова - организационен секретар, или на страницата ни във FB.

 

 

РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА НАЦИОНАЛНИЯ ФЕСТИВАЛ "НАУКА НА СЦЕНАТА-5"

Националният организационен комитет (НОК) на „Наука на сцената-5” изработи регламента на фестивала, според инструкциите на Международния организационен комитет (МОК).
Пълният текст на регламента може да прочетете ТУК!

 

 

КРИТЕРИИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ ЗА КЛАСИРАНЕ И СЕЛЕКЦИОНИРАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ, ПРЕДСТАВЕНИ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ФЕСТИВАЛИ

Идеалният проект за феставала “Наука на сцената” е този, който:

  • провокира сред учениците интерес към научните дисциплини;
  • свързан е с всекидневния живот;
  • има постоянен и стабилен ефект;
  • осъществим е във всекидневната научна среда и се изискват разумни разходи за осъществяването му;
  • основава се на обучение, базирано на изследователска дейност от учениците.

 

 

ФОРМИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ И МЕЖДУНАРОДНИЯ ФЕСТИВАЛИ НАУКА НА СЦЕНАТА

1. ПАНАИР (ЩАНДОВЕ)

При тази форма на участие учителите представят своите концепции за училищните занимания и експерименти на щандове (участва се съвместно с учениците, но за международния фестивал се класират само учителите).
2.РАБОТИЛНИЦИ (Workshops) – до 50 мин.
Работилниците представляват интерактивни работни сесии от учители за учители, които работят заедно, за да научат и да практикуват нови умения, дейности и създаване на ресурси
3. СЕМИНАРИ
На семинарите участниците споделят и обясняват своите образователни подходи и концепции чрез въвеждаща презантация (15-30 мин.) и дискусия с присъстващите.
(всеки проект се представя от ръководителя му )
4. ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НА СЦЕНА
Пленарно представяне на голяма сцена на представление, демонстрационна лекция, експеримент (до 30 мин.).

ЗАБЕЛЕЖКА: Класираните проекти за Международния фестивал се представят само от учителите!

 

 

ЗАЯВИ СВОЕТО УЧАСТИЕ

   Изтегли, попълни и изпрати "Приложение № 1" на един от посочените за контакти адреси.

   Спазвай определените в регламента срокове.

 

 

РЕГИСТРАЦИЯ НА ХОТЕЛ

 

Хотелите за настаняване, цените и свободната леглова база са публикувани на страницата на сайта.

ТУК!.