ОРГАНИЗАТОРИ:

   НАЦИОНАЛЕН ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ - "НАУКА НА СЦЕНАТА"

   МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

   ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

С ПОДКРЕПАТА И СЪДЕЙСТВИЕТО НА:

   СЪЮЗ НА ФИЗИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

   СЪЮЗ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

   СЪЮЗ НА ХИМИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

   СЪЮЗ НА БИОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ

   СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ

   БРИТАНСКИ СЪВЕТ БЪЛГАРИЯ

   ФОНДАЦИЯ „ЕВРИКА”

   УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО СЕВЛИЕВО

   НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ ЕКОПАРЛАМЕНТ

   ЦЕНТЪР ЗА ТВОРЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ, СОФИЯ

СПОНСОРИ

Виж спонсорите на фестивала ТУК!

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗА КОНТАКТИ:        

 Организационен секретар на фестивала:

         Росица Конова
         E-mail: rositza_konova@abv.bg
         GSM: 359886436657

         Професор Дфн Ана Георгиева

                  Председател на Национален организационен комитет
                  Заместник председател на СФБ
                  E-mail: anageorg48@gmail.com

         Снежана Йорданова

                  технически секретар на Съюз на физиците в България
                  E-mail: upb@phys.uni-sofia.bg
      5400 Севлиево, СОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
      ул.“Гладстон” №22
      Директор: Тома Томев, тел/факс 0675/3 33 03
      Пом. директор: Иванка Тотева, тел. 0675/3 57 14
      Email: sou_sevlievo@abv.bg

 

И на страницата ни във FB
 

 

НОВИНИ

   

АКТУАЛНО

 

Регламент за участие ТУК!

Теми и категории за фестивала ТУК!

Програмата на фестивала с разпределението на изявите на участниците по часове и зали в ДК "Мара Белчева" ТУК!

 

ОЧАКВАЙТЕ

 

Хотелите за настаняване, цените и свободната леглова база са публикувани на страницата на сайта. ТУК!

Националният организационен комитет с участието на представители на Съюзите на физиците, химиците и биолозите и Министерство на образованието и науката организират провеждането на Национален фестивал "Наука на сцената - 5". За четвърти пореден път домакин на фестивала ще бъде град Севлиево. Петото издание на Националния фестивал „Наука на сцената” ще бъде последвано от международната изява през месец юни 2015 година в Лондон, Англия.      http://www.science-on-stage.eu./    Виж информационната брошура за фесивала ТУК!

Фестивалът е продължение на Европейската програма “Science on stage” и има за цел да предизвика и поддържа интереса на младите хора към природните науки като основна област на човешкото познание и като бъдеща кариера. Той дава възможност на учители и ученици да представят и приемат науката по нов начин, като демонстрират забавлението, което науката носи.

Провеждането на Националния фестивал „Наука на сцената - 5” ще бъде от 24 до 26 октомври 2014 год. в град Севлиево.

Основната цел на програмата Наука на сцената е да повиши нивото на преподаване на естествените науки, което води до едно по добре научно образовано общество и насочва повече млади хора към кариери в науката, инженерните и технологични дисциплини.
350 начални и гимназиални учители от 27 европейски страни, в това число и България, ще имат възможност да представят своите идеи и проекти на щандове, работни семинари, презентации и изпълнения на сцена, свързани с възможността учителите да покажат, че физиката, химията, биологията и математиката могат да бъдат интересни и полезни. Условието за това е, те да се представят по достъпен и оригинален начин и да разкриват възможностите и перспективите, които науката предоставя.
Участниците в международния фестивал ще бъдат определени на националните фестивали на страните, които имат състезателен характер.
Основната цел на тези фестивали е, да повишат качеството на обучението като дадат възможност на учителите по научните дисциплини да обменят опит и преподавателски подходи, да ги вдъхновят и ентусиазират за прилагането им и да ги информират и популяризират сред тях съвременните научни постижения. Всички учасници във фестивала трябва да представят по най атрактивен начин проекти базирани на изследователски подход при обучението по една от определените от МОК теми:

  • Науката и устойчивото развитие на света

Проекти, в които науката се използва за изучаване на глобалните проблеми и на проблемите на околната среда

  • Въвличаща наука

Проекти, които въвличат активното участие на ученици от всякакъв произход

  • Иновации в обучението по науки

Проекти, които използват нови технологии и техники на преподаване

  • Творчество в научното обучение
    Проекти, които са изключително творчески и иновативни в преподаването на научните дисциплини
  • Науката и нейните приложения

Проекти, които изграждат силни връзки на фундаменталните с приложните науки и индустрията

  • Международно сътрудничество

Проекти създадени в международно сътрудничество

 

 

Националният организационен комитет (НОК) на „Наука на сцената-5” изработи регламента на фестивала според инструкциите на Международния организационен комитет (МОК).
Пълният текст на регламента е поместен в секция "РЕГИСТРАЦИЯ" на сайта, същият може да прочетете и ТУК!

 

 

Националният организационен комитет (НОК) на „Наука на сцената-5” обяви главните теми и категории за фестивала, съобразени с инструкциите на Международния организационен комитет (МОК).
Пълният текст може да прочетете и ТУК!