ОРГАНИЗАТОРИ:

   НАЦИОНАЛЕН ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ - "НАУКА НА СЦЕНАТА"

   МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

   ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

С ПОДКРЕПАТА И СЪДЕЙСТВИЕТО НА:

   СЪЮЗ НА ФИЗИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

   СЪЮЗ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

   СЪЮЗ НА ХИМИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

   СЪЮЗ НА БИОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ

   СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ

   БРИТАНСКИ СЪВЕТ БЪЛГАРИЯ

   ФОНДАЦИЯ „ЕВРИКА”

   УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО СЕВЛИЕВО

   НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ ЕКОПАРЛАМЕНТ

   ЦЕНТЪР ЗА ТВОРЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ, СОФИЯ

СПОНСОРИ

Виж спонсорите на фестивала ТУК!

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗА КОНТАКТИ:        

 Организационен секретар на фестивала:

         Росица Конова
         E-mail: rositza_konova@abv.bg
         GSM: 359886436657

         Професор Дфн Ана Георгиева

                  Председател на Национален организационен комитет
                  Заместник председател на СФБ
                  E-mail: anageorg48@gmail.com

         Снежана Йорданова

                  технически секретар на Съюз на физиците в България
                  E-mail: upb@phys.uni-sofia.bg
      5400 Севлиево, СОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
      ул.“Гладстон” №22
      Директор: Тома Томев, тел/факс 0675/3 33 03
      Пом. директор: Иванка Тотева, тел. 0675/3 57 14
      Email: sou_sevlievo@abv.bg

 

И на страницата ни във FB
 

 

НАГРАДИ

На тази страница ще бъдат публикувани официалните протоколи с наградените участници във фестивала.

 

ЖУРИ

Виж състава на журитата в отделните направления ТУК!

 

 

НАГРАДИ НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НАУКА НА СЦЕНАТА 5, СЕВЛИЕВО

ЩАНДОВЕ, УЧИТЕЛИ
I МЯСТО
ЦДГ „РАДОСТ“ - ГРАД СЕВЛИЕВО
Мариянка Христова
Мадлена Гоцова
Цанка Ненчева

II МЯСТО
СОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ - ГРАД СЕВЛИЕВО
Радка Николова
Красимира Попова
Ивета Кръстева
Росица Конова

III МЯСТО
ФЗФ ПРИ СУ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - ГРАД СОФИЯ
Никола Каравасилев

 

ЩАНДОВЕ, УЧЕНИЦИ
I МЯСТО
ПГСАГ „ЛУБОР БАЙЕР“ - ГРАД СТАРА ЗАГОРА
Рафаел Динев Калъчев

II МЯСТО
СОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ - ГРАД СЕВЛИЕВО
Надежда Иванова Василева
Ива Валентинова Цонева
Мартин Пламенов Дюлгяров

III МЯСТО
СПГЕ „ДЖОН АТАНАСОВ“ - ГРАД СОФИЯ
Христо Цанев
Димитър Рангелов

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НА СЦЕНА, УЧИТЕЛИ
I МЯСТО
СОУ „АСЕН ЗЛАТАРОВ“ - ГРАД ПЪРВОМАЙ
Златка Христова Гарова

II МЯСТО
ПЕТО ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“ - ГРАД КЮСТЕНДИЛ
Даниела Сергиева Георгиева

III МЯСТО
СОУ „ХРИСТО БОТЕВ“ - ГРАД АЙТОС
Янка Едрева
Севинч Алиева
Татяна Йотова

 

РАБОТИЛНИЦИ (WORKSHOP), УЧИТЕЛИ
I МЯСТО
ЦДГ „РАДОСТ“ - ГРАД СЕВЛИЕВО
Мариянка Христова
Мадлена Гоцова
Цанка Ненчева

II МЯСТО
НАЦИОНАЛНА АПРИЛОВСКА ГИМНАЗИЯ - ГРАД ГАБРОВО
Красинела Георгиева
Илка Иванова

III МЯСТО
ОБЩИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА ИЗВЪНУЧИЛИЩНИ ДЕЙНОСТИ И ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ - СЕЛО БАЙКАЛ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
Иво Джокин

 

СЕМИНАРИ, УЧИТЕЛИ
I МЯСТО
СНЦ „УЧИЛИЩЕ ЗА РАЗВИТИЕ КВАДРАТ N“ - ГРАД СТАРА ЗАГОРА

VI ОУ "СВЕТИ НИКОЛА", ГРАД СТАРА ЗАГОРА

Недялка Христозова
II МЯСТО
ОУ „СВЕТИ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ - СЕЛО ЕЗЕРЧЕ, ОБЛАСТ РАЗГРАД
Мариана Божилова
Цветалина Занкова

III МЯСТО
НАО „ЮРИЙ ГАГАРИН“ - ГРАД СТАРА ЗАГОРА
Надя Кискинова

 

Всички участници във Фестивала получиха сертификати за своето участие!

 

ЗАБЕЛЕЖКА:
Деветимата участници, които ще ни представят на международното издание на фестивала Science On Stage - London, 2015, ще бъдат уведомени лично на електронните си пощи.

 

 

НАГРАДИ ИЗВЪН РЕГЛАМЕНТА

 

НАЦИОНАЛНО ИЗДАТЕЛСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА „АЗ БУКИ”
Специални награди  и грамоти за атрактивно участие на националния фестивал Наука на сцената - 5 от Национално издателство за образование и наука „АЗ БУКИ” получават:
НИКОЛА КАРАВАСИЛЕВ
Клуб по астрономия към ФЗФ при Софийски университет „Свети Климент Охридски“


ЕКОКЛУБ „ШРЕК“
ОУ „Васил Левски“, гр. Разград
Наградите връчи госпожа Таня Дикова - заместник-директор на Национално издателство за образование и наука „АЗ БУКИ”.

 

 „ЦЕНТЪР ЗА ТВОРЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ”, ГР. СОФИЯ
СПЕЦИАЛНА НАГРАДА - куфар „Химична лаборатория“ за СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ -  Велинград


7 БЕЗПЛАТНИ ПРОПУСКА ЗА МЕЖДУНАРОДНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ “Инструменти за привлекателно образование” в гр. София получават:
1. СОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Велинград
2. Частна профилирана гимназия с чуждоезиково обучение „Челопеч”
с. Челопеч, обл. София
3. Кръжок по физика, астрономия и астрофизика към катедра „Астрономия” на Физически факултет към СУ „Св. Климент Охридски”
гр. София
4. 144 СОУ „Народни будители”
гр. София
5. Гимназия с преподаване на чужди езици „Екзарх Йосиф”
гр. Разград
6. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”
гр. Кърджали
7. Общински център за извънучилищни дейности и занимания по интереси
с. Байкал, обл. Плевен

 

НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ ЕКОПАРЛАМЕНТ
По решение на Управителния съвет на Националния ученически екопарламент за участие на Национален фестивал Наука на сцената 5 – Севлиево, за разработки с екологична насоченост грамоти и награди получават:

144 СОУ „НАРОДНИ БУДИТЕЛИ“, ГР. СОФИЯ         
ЗАСЛУЖАВАМЕ ПО-ДОБРА ПЛАНЕТА, НА КОЯТО ЖИВЕЕМ
Вяра Лазарова
Виолета Керемидарска

 

СОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“, ГР. СЕВЛИЕВО
ПРЕЧИСТВАНЕ НА ВОДИ
Красимира Попова
ЗА ПО ДОБРО БЪДЕЩЕ И НАЧАЛО НА ДЕНЯ
Радка Николова
ПОЧВЕНА ЕРОЗИЯ
Радка Николова
БИЛКИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Радка Николова

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ „ЛУБОР БАЙЕР“,  ГР. СТАРА ЗАГОРА      
СВЕТКАВИЦА – ЕНЕРГИЯ И ЕКОЛОГИЯ
Тонка Иванова

НАРОДНА АСТРОНОМИЧЕСКА ОБСЕРВАТОРИЯ „ЮРИЙ ГАГАРИН“, ГР. СТАРА ЗАГОРА
„СВЕТЛИННОТО ЗАМЪРСЯВАНЕ“
Надя Кискинова

ОУ „НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ“, С. ГАБАРЕВО, ОБЩ. ПАВЕЛ БАНЯ          
ОКОЛНОСТИТЕ НА СЕЛО ГАБАРЕВО – ЕДНА ОТ ЕСТЕСТВЕНИТЕ ГРАДИНИ НА БЪЛГАРИЯ
Здравка Стоянова
Мария Вълчева

 

V ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“, ГР. КЮСТЕНДИЛ      
„КАК ДА ЗАБАВИМ ПРОМЕНИТЕ В КЛИМАТА? “ – Програма за обучение на
ученици в начален и прогимназиален етап
„ПРИРОДНА АПТЕКА”
Елка Георгиева
Василка Кръстева
Ирина Вучкова

 

ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ - ЕКОКЛУБ „ШРЕК“, ГР. РАЗГРАД   
ЕКОЛОГИЧНАТА ФИЗИКА В НАШЕТО ЕЖЕДНЕВИЕ
ДА НАПРАВИМ ОТПАДЪЦИТЕ ПОЛЕЗНИ
Петя Христова
Албена Кирилова
Валентина Василева
Кремена Данаилова

 

НАЦИОНАЛНА АПРИЛОВСКА ГИМНАЗИЯ, ГР. ГАБРОВО
СВЕТЛИНАТА В БЪЛГАРСКАТА НОСИЯ
Красинела Георгиева
Илка Иванова

 

НАЦИОНАЛЕН ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ НА ФЕСТИВАЛА И СЪЮЗ НА ФИЗИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

По решение на Национален организационен комитет на фестивала и Съюза на физиците в България се предоставя едногодишен абонамент за 2015 г. за списание „Светът на физиката” на всички училища, участвали във фестивала.