НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ "НАУКА НА СЦЕНАТА 4" - СЕВЛИЕВО 2012

 

BG    EN

 

 

НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ

"НАУКА НА СЦЕНАТА 4" - СЕВЛИЕВО 2012

Националният организационен комитет с участието на представители на Съюзите на физиците, химиците и биолозите и Министерство на образованието, младежта и науката организират провеждането на четвъртия национален фестивал „Наука на сцената”. За домакин на фестивала е определен град Севлиево.

ОРГАНИЗАТОРИ:
      НАЦИОНАЛЕН ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ - "НАУКА НА СЦЕНАТА"
      МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
      ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

С ПОДКРЕПАТА И СЪДЕЙСТВИЕТО НА:
      СЪЮЗ НА ФИЗИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ
      СЪЮЗ НА ХИМИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ - Българско дружество за химическо образование и история и философия на химията
      СЪЮЗ НА БИОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ
      СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ
      БРИТАНСКИ СЪВЕТ БЪЛГАРИЯ
      ФОНДАЦИЯ „ЕВРИКА”
      ФОРУМ „ДЕМОКРИТ”
      НАЦИОНАЛЕН ПОЛИТЕХНИЧЕСКИ МУЗЕЙ
      НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ ЕКОПАРЛАМЕНТ
      ЦЕНТЪР ЗА ТВОРЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ СОФИЯ

ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ - 27 ОКТОМВРИ 2012 ГОД.

Фестивалът протича в рамките на три дни (26, 27 и 28 октомври 2012 год.). Посрещането и регистрацията на участниците започва на 26 октомври 2012 год. в Дом на културата „Мара Белчева” – гр. Севлиево.
Повече информация, относно организацията и провеждането на фестивала, четете в секция "НОВИНИ". Следете за актуална иформация.
Очаква се във фестивала да вземат участие ученици и учители от други европейски страни.

НАПРАВЛЕНИЯ НА ФЕСТИВАЛА
Фестивалът ще протече в следните направления:
      1. ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НА СЦЕНА - включват театрални постановки и серия опити, с времетраене до 30 мин., демонстриращи по атрактивен начин основните природни закони и принципи.
      2. ЩАНДОВЕ, на които ученици и учители представят експерименти и иновационни демонстрации.
      3. ЩАНДОВЕ, на които ученици и учители представят макети, модели, постери, рисунки, кръстословици.
      4. КОМПЮТЪРНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ - демонстриращи по атрактивен начин основните природни закони и принципи - представяне в рамките на 15 мин.
Най-добрите изяви ще бъдат представени пред Международния организационен комитет, който ще номинира участниците за Международния фестивал.
Виж критериите за оценяване по направления ТУК!

РЕГЛАМЕНТ НА ФЕСТИВАЛА
Проявата е част от Европейската програма “Science on stage ” и има за цел да предизвика и поддържа интереса на младите хора към природните науки като основна област на човешкото познание и като бъдеща кариера. Фестивалът дава възможност на учители и ученици да представят и приемат науката по нов начин, като демонстрират забавлението, което науката носи.
Виж пълния регламент на фестивала ТУК!

ПРОГРАМА НА ФЕСТИВАЛА
Програмата на фестивала ще получите в началото на м. октктомври 2012 година по пощата.
Същата ще бъде публикувана в секция "НОВИНИ" на сайта.

ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ СЕ ПОДАВАТ ДО 10 ОКТОМВРИ 2012 ГОД.
За повече информация, относно регистрацията и заявките за участие във фестивала, влезте в секция "РЕГИСТРАЦИЯ".

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ
 ВАЖНО!
Националният организационен комитет уведомява участниците, класирани за международното издание на фестивала, че трябва да имат готовност да представят материалите си и на английски език, което е изрично изискване на международните организатори.
Формата за участие в международното издание на фестивала може да разгледате и изтеглите ТУК! Изрично напомняме, че трябва да бъде попълнена на английски език!

ПРОГРАМА НА ФЕСТИВАЛА
Виж пълната прогама и разпределенията на дейностите и участниците по дни и часове ТУК!


НА ДНЕШНИЯ ДЕ
Н С АГЕНЦИЯ "ФОКУС"


ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ:

  МОМН
  Община СЕВЛИЕВО
  Британски съвет
  ФОНДАЦИЯ „ЕВРИКА”
  СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ
  НАЦИОНАЛЕН ПОЛИТЕХНИЧЕСКИ МУЗЕЙ
  НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ ЕКОПАРЛАМЕНТ
  ЦЕНТЪР ЗА ТВОРЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ СОФИЯ
  Science on Stage Europe on Facebook